ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 669
Drugi poziom 571
Trzeci poziom 556
Czwarty poziom 557

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 1173
Aktualności 16019
Dane teleadresowe 1618
Kadra ośrodka 2611
Rejony socjalne 1702
Organizacja jednostki i akty prawne 772
Statut 2141
Regulamin organizacyjny 4559
Zarządzenia Kierownika 13076
Sprawozdania z działalności 7846
Uchwały Rady Gminy 4620
Oświadczenia majątkowe 1991
Ogłoszenia o pracy 1385
Aktualne 663
W toku 655
Wyniki 1898
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 315
Inne 317
Oświadczenia Majątkowe 2331
Zamówienia publiczne 20330
Aktualne 11239
W toku 1677
Wyniki 1763
Archiwalne 1614
Wyniki innych postępowań 1744
Strategie/Programy 522
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2013 - 2020 1259
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Kolno na Lata 2017 - 2021 1112
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 1180
Projekty Społeczne 445
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 1276
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 1200
Pomoc Społeczna 519
Formy pomocy 1160
Komu przysługuje 1136
Usługi opiekuńcze 1046
Wymagane dokumenty 1081
Świadczenia Rodzinne 1404
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1095
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 1124
Zasiłek pielęgnacyjny 1099
Swiadczenie pielęgnacyjne 1096
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1073
Świadczenie rodzicielskie 1079
Świadczenie wychowawcze - 500 609
Świadczenie Dobry Start - 300 297
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 296
Wymagane dokumenty 320
Fundusz Alimentacyjny 707
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1059
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 1032
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 437
Dodatek mieszkaniowy 1443
Dodatek energetyczny 1348
Dodatek Osłonowy 430
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 689
Regulamin 334
Informacje ogólne 1072
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 488
Informacje ogólne 342
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 419
Informacje ogólne 321
Przemoc w Rodzinie 2763
Zespół Interdyscyplinarny 1304
Zadania 1250
Procedura Niebieskiej Karty 1217
RODO 1677
Karta Dużej Rodziny 1628
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 479
Czyste Powietrze 480

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 33965
Redakcja biuletynu 652
Mapa serwisu 939
Statystyki 713
Kanały RSS 668
Kontakt 1759
« powrót do poprzedniej strony