ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 202

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 1436
Aktualności 20365
Dane teleadresowe 1926
Kadra ośrodka 3240
Rejony socjalne 2120
Organizacja jednostki i akty prawne 949
Statut 2673
Regulamin organizacyjny 5419
Zarządzenia Kierownika 15860
Sprawozdania z działalności 10268
Uchwały Rady Gminy 5634
Oświadczenia majątkowe 2340
Ogłoszenia o pracy 1691
Aktualne 788
W toku 779
Wyniki 2294
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 367
Inne 386
Oświadczenia Majątkowe 2815
Zamówienia publiczne 21924
Aktualne 12217
W toku 1985
Wyniki 2063
Archiwalne 1895
Wyniki innych postępowań 2051
Strategie/Programy 643
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno 1552
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kolno 1369
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 1375
Projekty Społeczne 579
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 1528
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 1452
Pomoc Społeczna 666
Formy pomocy 1402
Komu przysługuje 1392
Usługi opiekuńcze 1291
Wymagane dokumenty 1345
Świadczenia Rodzinne 2408
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1332
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 1441
Zasiłek pielęgnacyjny 1343
Swiadczenie pielęgnacyjne 1337
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1308
Świadczenie rodzicielskie 1319
Świadczenie wychowawcze - 500 911
Świadczenie Dobry Start - 300 352
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 356
Wymagane dokumenty 381
Fundusz Alimentacyjny 1132
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1326
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 1269
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 535
Dodatek mieszkaniowy 1719
Dodatek energetyczny 1622
Dodatek Osłonowy 1381
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 988
Regulamin 413
Informacje ogólne 1333
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 611
Informacje ogólne 424
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 520
Informacje ogólne 394
Przemoc w Rodzinie 3370
Zespół Interdyscyplinarny 1592
Zadania 1493
Procedura Niebieskiej Karty 1453
RODO 2024
Karta Dużej Rodziny 1994
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 778
Czyste Powietrze 1123
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy 208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 43550
Redakcja biuletynu 794
Mapa serwisu 1083
Statystyki 853
Kanały RSS 816
Kontakt 2241
« powrót do poprzedniej strony