ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Karta Dużej Rodziny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Karta Dużej Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

KARTA DUŻEJ RODZINY
 
W dniu 1 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa ta skierowana jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jej podstawie rodziny mogą nabyć Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.
 
KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA DUŻEJ RODZINY
 
Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
 
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje odpowiednio dziecku:
 • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • szkole  – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
 
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
Członek rodziny wielodzietnej  - wnioskodawca, określa we wniosku formę Karty o którą się ubiega: karta tradycyjna (plastikowa) lub karta elektroniczna. Można wnioskować o obie formy Karty w jednym wniosku.
W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, jest obowiązany we wniosku przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.  
 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
 
Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Przyznanie obu form Karty jest bezpłatne.
 Wyjątkami podlegającymi opłacie są: 
1.  Wniosek o domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty Dużej Rodziny – opłata w wys. 9,21 zł.
2. Wniosek o wydanie DUPLIKATU Karty Dużej Rodziny w przypadku, gdy Karta została zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona – opłata wynosi 9,56 zł za 1 sztukę Karty.
   
CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
 
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek:
 • w formie papierowej (tradycyjnej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
 • Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną ze strony lub w siedzibie Ośrodka.
 • drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
  To wygodny i łatwy sposób, ponieważ wniosek wypełniany jest przez system po wprowadzeniu odpowiedzi na umieszczone w kreatorze pytania.
 
Składając wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.   
 
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku.
 
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy:
 
1. wypełnić wniosek oraz przedstawiać w szczególności:
 • w przypadku rodzica – załącznik: „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ”, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –  załącznik: OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W DANEJ PLACÓWCE oraz ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ DANĄ PLACÓWKĘ O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Osoba składająca oświadczenia zobowiązane jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Duda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-31 22:11:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-31 22:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-14 11:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »