ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 533
Drugi poziom 460
Trzeci poziom 445
Czwarty poziom 451

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 941
Aktualności 11338
Dane teleadresowe 1274
Kadra ośrodka 1813
Rejony socjalne 1334
Organizacja jednostki i akty prawne 622
Statut 1704
Regulamin organizacyjny 3645
Zarządzenia Kierownika 9737
Sprawozdania z działalności 5450
Uchwały Rady Gminy 3601
Oświadczenia majątkowe 1581
Ogłoszenia o pracy 1093
Aktualne 537
W toku 524
Wyniki 1502
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 245
Inne 252
Oświadczenia Majątkowe 1746
Zamówienia publiczne 17225
Aktualne 9508
W toku 1321
Wyniki 1409
Archiwalne 1307
Wyniki innych postępowań 1406
Strategie/Programy 399
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2013 - 2020 1005
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Kolno na Lata 2017 - 2021 884
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 955
Projekty Społeczne 367
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 1031
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 950
Pomoc Społeczna 404
Formy pomocy 873
Komu przysługuje 830
Usługi opiekuńcze 795
Wymagane dokumenty 793
Świadczenia Rodzinne 471
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 830
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 807
Zasiłek pielęgnacyjny 821
Swiadczenie pielęgnacyjne 821
Specjalny zasiłek opiekuńczy 800
Świadczenie rodzicielskie 794
Świadczenie wychowawcze - 500 275
Świadczenie Dobry Start - 300 232
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 229
Wymagane dokumenty 254
Fundusz Alimentacyjny 355
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 763
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 792
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 338
Dodatek mieszkaniowy 1131
Dodatek energetyczny 1046
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 388
Regulamin 257
Informacje ogólne 809
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 368
Informacje ogólne 262
Przemoc w Rodzinie 2135
Zespół Interdyscyplinarny 1009
Zadania 986
Procedura Niebieskiej Karty 974
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 323
Informacje ogólne 260
RODO 1314
Karta Dużej Rodziny 1251
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 201
Czyste Powietrze 107

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 25169
Redakcja biuletynu 516
Mapa serwisu 527
Statystyki 573
Kanały RSS 525
Kontakt 1352
« powrót do poprzedniej strony