ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 432
Drugi poziom 373
Trzeci poziom 360
Czwarty poziom 369

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 755
Aktualności 8299
Dane teleadresowe 1012
Kadra ośrodka 1322
Rejony socjalne 1021
organizacja jednostki i akty prawne 464
Statut 1343
Regulamin organizacyjny 2954
Zarządzenia Kierownika 7128
Sprawozdania z działalności 3981
Uchwały Rady Gminy 2763
Oświadczenia majątkowe 1233
Ogłoszenia o pracy 917
Aktualne 431
W toku 425
Wyniki 1141
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 193
Inne 202
Oświaddzenia Majątkowe 1323
Zamówienia publiczne 15498
Aktualne 8724
W toku 1073
Wyniki 1170
Archiwalne 1086
Wyniki innych postępowań 1177
Strategie/Programy 312
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2013 - 2020 803
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Kolno na Lata 2017 - 2021 699
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 747
Projekty Społeczne 301
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 832
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 744
Pomoc Społeczna 306
Formy pomocy 638
Komu przysługuje 624
Usługi opiekuńcze 605
Wymagane dokumenty 578
Swiadczenia Rodzinne 358
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 598
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 582
Zasiłek pielęgnacyjny 601
Swiadczenie pielęgnacyjne 609
Specjalny zasiłek opiekuńczy 597
Świadczenie rodzicielskie 578
Świadczenie wychowawcze - 500 203
Świadczenie Dobry Start - 300 186
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 181
Wymagane dokumenty 188
Fundusz Alimentacyjny 286
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 574
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 597
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 278
Dodatek mieszkaniowy 876
Dodatek energetyczny 824
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 325
Regulamin 206
Informacje ogólne 615
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 309
Informacje ogólne 209
Przemoc w Rodzinie 1646
Zespół Interdyscyplinarny 766
Zadania 774
Procedura Niebieskiej Karty 773
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 262
Informacje ogólne 209
RODO 1052
Karta Dużej Rodziny 960

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 18866
Redakcja biuletynu 414
Mapa serwisu 417
Statystyki 458
Kanały RSS 421
Kontakt 1064
« powrót do poprzedniej strony