ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 152
Drugi poziom 126
Trzeci poziom 127
Czwarty poziom 128

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 406
Aktualności 2677
Dane teleadresowe 393
Kadra ośrodka 513
Rejony socjalne 381
organizacja jednostki i akty prawne 204
Statut 468
Regulamin organizacyjny 1199
Zarządzenia Kierownika 820
Sprawozdania z działalności 1529
Uchwały Rady Gminy 808
Oświadczenia majątkowe 377
Ogłoszenia o pracy 312
Aktualne 167
W toku 180
Wyniki 191
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 82
Inne 74
Oświaddzenia Majątkowe 354
Zamówienia publiczne 8897
Aktualne 5908
W toku 360
Wyniki 390
Archiwalne 348
Wyniki innych postępowań 392
Strategie/Programy 123
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2013 - 2020 269
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Kolno na Lata 2017 - 2021 208
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 247
Projekty Społeczne 117
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 281
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 246
Pomoc Społeczna 121
Formy pomocy 92
Komu przysługuje 80
Usługi opiekuńcze 90
Wymagane dokumenty 75
Swiadczenia Rodzinne 144
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 84
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 77
Zasiłek pielęgnacyjny 74
Swiadczenie pielęgnacyjne 83
Specjalny zasiłek opiekuńczy 82
Świadczenie rodzicielskie 68
Świadczenie wychowawcze - 500 69
Świadczenie Dobry Start - 300 62
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 60
Wymagane dokumenty 63
Fundusz Alimentacyjny 110
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 89
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 90
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 109
Dodatek mieszkaniowy 275
Dodatek energetyczny 238
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 138
Regulamin 71
Informacje ogólne 93
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 113
Informacje ogólne 79
Przemoc w Rodzinie 593
Zespół Interdyscyplinarny 210
Zadania 211
Procedura Niebieskiej Karty 214
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 98
Informacje ogólne 73
RODO 408
Karta Dużej Rodziny 295

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 6123
Redakcja biuletynu 154
Mapa serwisu 148
Statystyki 160
Kanały RSS 159
Kontakt 313
« powrót do poprzedniej strony