ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 314
Drugi poziom 270
Trzeci poziom 262
Czwarty poziom 275

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje podstawowe 606
Aktualności 5597
Dane teleadresowe 765
Kadra ośrodka 1027
Rejony socjalne 805
organizacja jednostki i akty prawne 350
Statut 1013
Regulamin organizacyjny 2296
Zarządzenia Kierownika 4737
Sprawozdania z działalności 3086
Uchwały Rady Gminy 1975
Oświadczenia majątkowe 926
Ogłoszenia o pracy 701
Aktualne 316
W toku 323
Wyniki 780
Konkursy na stanowiska Urzędnicze 153
Inne 145
Oświaddzenia Majątkowe 961
Zamówienia publiczne 12697
Aktualne 7628
W toku 818
Wyniki 904
Archiwalne 828
Wyniki innych postępowań 899
Strategie/Programy 226
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolno na lata 2013 - 2020 612
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Kolno na Lata 2017 - 2021 528
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolno na lata 2017 - 2019 581
Projekty Społeczne 222
Projekt "Kluby Integracji Społecznej w Biskupcu i Kolnie" 661
Projekt "Rozwój Usług Społecznych w gminach Kolno i Biskupiec" 572
Pomoc Społeczna 224
Formy pomocy 429
Komu przysługuje 421
Usługi opiekuńcze 414
Wymagane dokumenty 387
Swiadczenia Rodzinne 261
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 418
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - Becikowe 405
Zasiłek pielęgnacyjny 396
Swiadczenie pielęgnacyjne 414
Specjalny zasiłek opiekuńczy 421
Świadczenie rodzicielskie 372
Świadczenie wychowawcze - 500 145
Świadczenie Dobry Start - 300 136
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 130
Wymagane dokumenty 137
Fundusz Alimentacyjny 210
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 395
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 401
Dodatek Mieszkaniowy/Energetyczny 207
Dodatek mieszkaniowy 657
Dodatek energetyczny 619
Stypendia Szkolne/Zasiłki Szkolne 243
Regulamin 148
Informacje ogólne 423
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 223
Informacje ogólne 151
Przemoc w Rodzinie 1295
Zespół Interdyscyplinarny 582
Zadania 569
Procedura Niebieskiej Karty 580
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 191
Informacje ogólne 149
RODO 787
Karta Dużej Rodziny 703

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 14378
Redakcja biuletynu 300
Mapa serwisu 294
Statystyki 321
Kanały RSS 296
Kontakt 734
« powrót do poprzedniej strony